Κυριακή14-07-2024ΠΙΕΡΙΑ30.42SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_WEATHER_Δευ
SP_2SP_1.SP_7SP_3SP_WEATHER_C / SP_3SP_4.SP_1SP_2SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Τρι
SP_2SP_3.SP_2SP_6SP_WEATHER_C / SP_3SP_5.SP_1SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Τετ
SP_2SP_3.SP_7SP_8SP_WEATHER_C / SP_3SP_5.SP_7SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Πεμ
SP_2SP_4.SP_9SP_3SP_WEATHER_C / SP_3SP_7.SP_3SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Παρ
SP_2SP_4.SP_8SP_7SP_WEATHER_C / SP_3SP_6.SP_7SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Σαβ
SP_2SP_4.SP_3SP_WEATHER_C / SP_3SP_4.SP_1SP_1SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_Κυρ
SP_2SP_2.SP_7SP_8SP_WEATHER_C / SP_3SP_5.SP_6SP_1SP_WEATHER_C

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΜΟΦΥΛΟΣ ή ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ; Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους

ΟΜΟΦΥΛΟΣ ή ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ; Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους

Μετά την εξαγγελία προώθησης του Νομοσχεδίου για τον γάμο ατόμων του ίδιου φύλου,

ακούμε και διαβάζουμε να χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση, ως συνώνυμοι, οι όροι

«Ομόφυλα ζευγάρια» και «Ομοφυλόφιλα ζευγάρια».

 

Με τη σχολαστικότητα του φιλολόγου, θα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις για την

καλύτερη κατανόηση των όρων. Άλλωστε, κατά τον αρχαίο Αντισθένη: «Ἀρχή σοφίας,

ὀνομάτων ἐπίσκεψις».

Το περιεχόμενο των όρων «ομόφυλος» και ομοφυλόφιλος απασχόλησε και την πρόσφατη

Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γενικά, προτιμήθηκε από τους

Συνοδικούς Ιεράρχες, ως ορθότερη, η χρήση της περιφραστικής διατύπωσης «ζευγάρια

του ίδιου φύλου». Στο τελικό όμως Συνοδικό ανακοινωθέν, οι όροι «ομόφυλος» (9 φορές)

και «ομοφυλόφιλος» (3 φορές) εναλλάσσονται, προφανώς για την κατανόηση του

κειμένου και των θέσεων της Εκκλησίας από τον μέσο αναγνώστη.

«Ομόφυλος» πάντως δεν είναι συνώνυμο του «ομοφυλόφιλος».

Οι ομοφυλόφιλοι δεν  είναι κατ’ ανάγκη και ομόφυλοι.

Και εξηγούμαι!

«Ομόφυλος», κατά κυριολεξία, είναι εκείνος που ανήκει στην ίδια φυλή με κάποιον

άλλον. Όχι αυτός που έχει το ίδιο φύλο. Άλλο πράγμα η «φυλή» και άλλο το «φύλο».

 

Συνώνυμα του ομόφυλου είναι ο «ομοεθνής», ο «ομογενής». Αντίθετα του ομόφυλου

είναι ο «αλλόφυλος», ο «αλλογενής», ο «αλλοδαπός», μεταφορικά ο «ξένος» (βλ.

Ἀντιλεξικόν ἤ Ονομαστικόν τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσης, ἐπιμ. Θ. Βοσταντζόγλου, β΄ ἔκδ.,

Ἀθῆναι 1990, σ. 93).

 

Με αυτή την έννοια, ο όρος χρησιμοποιείται στην Ευχές της Γονυκλισίας της Πεντηκοστής

«... καί ἀνάπαυσον πάντας τούς πατέρας ἑκάστου καί μητέρας καί ἀδελφούς καί ἀδελφάς

καί τέκνα καί εἴ τι ἄλλον ὁμογενές καί ὁμόφυλον, καί πάσας τάς προαναπαυσαμένας

ψυχάς ...» (β΄ευχή της γ΄ γονυκλισίας).

 

Με την ίδια λογική συναντούμε και άλλους όρους με πρώτο συνθετικό το «ομο»:

ομόβουλος ή ομόθυμος ή ομόφρων, ομοειδής, ομόγλωσσος, ομόθρησκος η ομόδοξος,

ομοδίαιτος ή ομόσιτος, ομοδύναμος, ομόδρομος, ομόζυγος ή ομόσκηνος, ομόθρονος,

ομόλογος ή ομότιμος, ομόρρυθμος ή ομότροπος, ομόσπονδος κ.ο.κ. (βλ. Ἀντιλεξικόν ἤ

Ὀνομαστικόν, ό.π., σ. 990).

 

Εντελώς άλλη σημασία έχει ο όρος «ομοφυλόφιλος»: αυτός που αισθάνεται παρά φύσιν

γενετήσια έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου (βλ. Ἀντιλεξικόν ἤ Ὀνομαστικόν, ό.π., σ. 281).

Για την Εκκλησία η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία, με βάση την Αγία Γραφή και τους

Πατέρες, άσχετα από αντίθετες απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνονται.

 

Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία της Εκκλησίας παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη, εδώ

και δύο χιλιάδες χρόνια.

Δεν μεταβάλλεται με τις καιρικές αλλαγές, τις εκάστοτε κοινωνικές αντιλήψεις και τις

επικρατούσες φιλοσοφικές ή πολιτικές απόψεις.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

13919233
Today: 4

Social

                    

Χάρτης Περιοχής

Δείτε το χάρτη πατώντας ΕΔΩ.