Τέλος το κάπνισμα

Εκτύπωση

Σάββατο, 08 Νοέμβριος 2014 22:46

 για μαθητές και καθηγητές στο σχολείο 

Τι προβλέπει για τους παραβάτες εκπαιδευτικούς και μαθητές η νέα εγκύκλιος για το κάπνισμα μέσα στα σχολεία.

Με "εντολή" Λοβέρδου ακόμη και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για κάπνισμα στο σχολείο

 

Να σταματήσει το φαινόμενο μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, να καπνίζουν μέσα στους χώρους του σχολείου - ακόμη και στο προαύλιο -επιχειρεί με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Παιδείας κ.Λοβέρδος.

Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας που απέστειλε σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Σε ό,τι αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την εγκύκλιο, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις εξής κυρώσεις:

Παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο με αυστηρές κυρώσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο κ. Λοβέρδος επιχειρεί να βάλει μια "τάξη" στους σχολικούς χώρους και να εφαρμόσει το αυτονόητο, που μάλλον μέχρι στιγμής κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει.