Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαπολιτισμικότητα «CAREM» από τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ

Εκτύπωση

Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2014 13:59

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη συνάντηση

στα πλαίσια του προγράμματος Comenius, για τη διαπολιτισμικότητα «CAREM» στην πόλη Herford της Γερμανίας μεταξύ 6 και 7 Μαρτίου 2014. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντιπροσωπία του Δημοτικού Σχολείου ΠΛΑΤΩΝ

αποτελούμενη από τις δασκάλες Δάφκου Βασιλική και Τριανταφύλλου Στεφανία, καθώς και των εταίρων από την Κύπρο (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Ιρλανδία (Universal Learning Systems), Γερμανία (ESTA Billdungswerk) και Ιταλία (Centro Per Lo Sviluppo Creativo “Danilo Colci), παρουσίασε τις νέες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας που είχαν ετοιμάσει και εφαρμόσει στην τάξη, με στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικότητας, της επαφής με το διαφορετικό και της ευρωπαϊκής κουλτούρας, μέσα από την τέχνη και την εργασία σε ομάδες.

Έγινε ανταλλαγή ιδεών, προκλήθηκε συζήτηση και τέθηκαν νέοι στόχοι για την εδραίωση του προγράμματος και για τη βέλτιστη εφαρμογή του.